BEHÖVER DU HJÄLP AV EN VOLONTÄR?

Göteborgs Stad har ingått ett avtal med Svenska Röda Korset att samordna stadens volontärinsatser till seniorer och andra i riksgrupper.

  • • Vill du göra en frivillig insats?
    Du som vill göra en frivillig insats kan kontakta Röda Korset så matchar de dig med lämpligt uppdrag.
  • • Behöver du hjälp av en volontär?
    Behöver du hjälp av en volontär kan du kontakta Röda Korset. Exempel på tjänster som frivilliga kan tänkas utföra är att handla, gå ut med hunden eller köpa receptfria läkemedel.
  • • Känner du stress och oro inför corona-utbrottet som pågår?
    Ring Svenska Röda korsets stödtelefon för att prata med någon om hur du kan hantera situationen. De som svarar har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för det nuvarande läget.
KONTAKTA SVENSKA RÖDA KORSET

För att bli volontär: frivllig.gbg@redcross.se

Om du behöver hjälp av volontär: 073 839 86 88

Behöver du tala med någon ring: 0771-900 800.
Linjen är öppen vardagar kl 12-16. Alla samtal är anonyma.

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies