Sigillet köper nybyggda bostäder i Lillhagsparken

Sigillet Fastighets AB har ingått avtal om att förvärva 64 nybyggda hyresrättslägenheter i Lillhagsparken, Göteborg.

Fastigheten är belägen i expansiva Lillhagsparken, Göteborg. Byggnationen planeras färdigställas under 2023, varpå fastigheten kommer att inrymma två byggnader med en total bostadsarea om 3 540 kvadratmeter, fördelat på 64 högkvalitativa lägenheter. Byggnationen kommer att certifieras genom Miljöbyggnad Silver.

Sigillet tillträdde fastigheten den 19e januari 2022.

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies