Sigillets julklapp 2020 –

långsiktig och hållbar

Istället för att skicka ut julklappar till hyresgästerna väljer Sigillet i år att anställa flera hundra tusen bin som ska pollinera blommor av alla de slag och förbättra närmiljöerna i Sigillets områden.

Bikupor kommer inom kort att ställas ut på tre ställen i Göteborg och ett i Stockholm. Kuporna tillhandahålls av Stadskupan AB – som dessutom är hyresgäst hos Sigillet på Turbingatan på Hisingen i Göteborg. Kuporna placera vanligtvis på ett hustak och Stadskupan ansvarar för all skötsel av kuporna. De hus som får en kupa på taket i Göteborg är Lars Kaggsgatan 34-36, Sockenvägen 1-5, samt på Kaserntorget 7.

I Stockholm kommer det så småningom upp en kupa på Östermalmsgatan 58!

Lite om bin…

Ett bisamhälle pollinerar miljontals blommor varje säsong och bidrar därigenom till ökad biologisk mångfald. Som en effekt av pollineringen producerar bina honung, vars smak bestäms av vilken nektar som finns i närområdet. Stadskupan samarbetar med företaget Vägen ut, vars kooperativ tillverkar höljen till bikuporna.

Nämnas bör att det finns personer som är allergiska mot geting- och bistick och det är allvarliga saker. Det är dock stor skillnad mellan bin och getingar. Bin ägnar sig enbart åt blommor och insamling av nektar, producerar honung, och kan endast sticka en enda gång eftersom de pliktar med sitt liv när de gör det. De bryr sig inte om människors mat och dricka, så det är inte de som svärmar kring fikabordet.

Getingar däremot söker sig till människors mat och dricka. De är rovdjur, mer aggressiva och äter larver, insekter, frukt, kött och fisk samt nektar. De kan också sticka flera gånger.

Källa: stadskupan.se, Svenska Biodlares Riksförbund samt Wikipedia

Läs mer om Stadskupan i senaste upplagan av vårt kundmagasin KVM!

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies