Trygghetsvandringar

Under vintern har vi förvaltare på Sigillet gjort trygghetsvandringar runtom bostadsfastigheterna. Syftet var att under mörka kvällar gå igenom den yttre miljön ur trygghets- och säkerhetsaspekt, att se med andra ögon och känna efter vilken upplevelse man får av den yttre miljön.

Nu är vi klara med våra trygghetsvandringar i yttre miljö. Vi fick mycket information genom att göra detta, och har samlat en rad åtgärder vi ska jobba med framöver:

Belysning

Mörka entréer behöver åtgärdas. Dvs när man står utanför porten och det är mörkt på bottenplan. Yttre belysning finns men det är mörkt innanför, till dess man faktiskt öppnar porten och belysning tänds. Här behövs det en kvälls & nattbelysning av entréplan. Det är mer välkomnande, ger en ökad trygghet och mer hemkänsla om det är tänt där.

Ytterbelysning behöver ses över och kompletteras. En enhetlig armatur bör ordnas, och mer belysning överhuvudtaget på fasader och vid olika ingångsdörrar, ex källardörr.

Belysning av P-platser i längor. Dessa är idag oftast obelysta, och det är mörkt mellan bilarna. De bör få någon form av belysning, och vi ska se över vad som kan vara mest ändamålsenligt.

Träd & buskage

Växtlighet i forma av buskar och träd kring fastigheten. Gröna växter är fint, men buskar bör beskäras och hållas nere så man bibehåller överblicken. Detta gäller i viss mån även träd.

Information & skyltning

Skyltning av samtliga dörrar i källare och ingångar så att alla vet vart de leder. Sigillet håller på att ta fram en helt ny profil för skyltning på dörrar m.m.

Rent & snyggt

Stabilisering och reparation av rangliga trappräcken, samt yttre trappor, bör göras. Komplettering av kantsten och reparation av trasig asfalt eller annan beläggning likaså. Det är viktigt att det är stadigt, helt och enhetligt så långt det är möjligt för att det ska kännas säkert och tryggt.

Till sist vill vi rikta oss till er hyresgäster: tveka inte att höra av er om det är något ni vill påpeka, fler ögon ser mer!

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies