Hej alla bostadshyresgäster,

På den här sidan kan ni läsa om förbättringsåtgärder vi gör framöver,
så kika in emellanåt!

 November 2019

Byggnation av miljöhus påbörjas under månaden på Sockenvägen 1-5, Lars Kaggsgatan 18 och Lars Kaggsgatan 34-36. Entreprenaden kommer att utföras av WH Byggservice. Husens fasader är av fibercementskivor och taken blir belagda med sebum. Se nedan ritning! Detta är en del av en större satsning som Sigillet gör för att bidra till en bättre miljö, genom ökad möjlighet till källsortering i våra fastigheter.

Augusti 2019

Nu har höstsäsongen börjat för Sigillet Fastighets AB och vi drar igång projekt i olika fastigheter, bl.a. sådana som är resultat av NKI-undersökningen som utfördes i våras. 

Ex på åtgärder som redan är utförda:

– Tvättstugorna har fått städutrustning och infotavlor
– Ett nytt partneravtal för städ med MJ Städkonsult är upphandlat för alla fastigheter
– Nytt avtal med Renova för Miljöservice, upphandlat redan vid årsskiftet.
(Här har vi fått positiv feedback om Renovas skötsel).
– Fortsätter att stärka vår profil, att vara mer närvarande i fastigheterna.
– Vi sänder ut information via e-post och sms om specifika åtgärder i fastigheterna.
– I vissa fastigheter där man efterfrågat uteplatser har vi byggt det.
– Ett test har genomförts med odlingslotter i några fastigheter där många hyresgäster har önskat möjligheter till egen odling.

NKI – resultat

Ni som är bostadshyresgäster hos Sigillet ombads att vara med i vår NKI-undersökning i våras (NKI= Nöjd Kund Index). Frågeformuläret sändes ut av AktivBo, som tog emot och sammanställde alla svar till grafer och procenttal samt textsvar. Sigillet fick både kritik och beröm, samt idéer och uppslag från många av er.

Vi är tacksamma för ALLA svar vi fick av er!

Den beröm ni hyresgäster ger oss är vi väldigt stolta över! Just genom er feedback vet vi om vi är på rätt väg. Och på de områden där ni kritiserar oss blir vi, genom er feedback, medvetna om vad som är viktigt för er, vad ni tycker saknas, och vad vi bör fokusera på.

Vissa åtgärder tar lång tid att genomföra p.g.a. av olika tillstånd från diverse instanser. Flera år ibland. Men vi värdesätter att få feedbacken genom era svar för det ger jättebra underlag för oss att arbeta efter, såväl praktiskt som administrativt.

Arbetet med NKI:

I mitten på maj månad ordnade vi workshop tillsammans med alla våra fastighetsskötare från MBA Fastighetsservice och flera städpersonal från MJ Städ, hela Sigillets personal i Göteborg, samt våra hitresta förvaltare från Stockholm.

Under dagen gick vår handledare från AktivBo igenom alla svar från undersökningen – alla de svar som NI, våra hyresgäster, lämnat in. Resultatet visade på såväl styrkor som på svagheter, svaren gav ris och ros, och vi fick se hur Sigillet ligger till jämfört med andra fastighetsbolag som valt att mäta sitt NKI.

Efter genomgången av undersökningen fick olika yrkesgrupper komma till tals på workshopen, och vi arbetade också i grupp för att hitta lösningar på de problemområden vi hade i fokus.

Allt för att skapa handlingsplaner för Sigillets arbete tiden framöver. Det var en aktiv, fullmatad dag med mycket positiv energi!

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies