Aschebergsgatan/Kapellg.

Baldersgatan

Ugglegården

Borgarparken

Västra Gata

Mötesplatsen 1

Sockenvägen

Madängsgatan

Parmmätaregatan

Hallegatan

Fjärdingsgatan

Långängen

Nansensgatan

Vasaplatsen 8 –

Viktor Rydbergsgatan 44

Andra Långgatan 5

På innergården.

Vid cykelställen på innergården.

Vid fickan där parkeringsförbud gäller.

I miljörummet

I miljörummet

Utsida vägg på miljöhuset.

Vid pergolan på baksidan.

Mot det stora trädet på gården.

Mot stängslet på gårdens vänster sida, bredvid cykelstället.

På baksidan vid mattpiskstället.

Mellan huset och miljöhuset.

Mot staketet bredvid källarnedgången.

Mot staketet på baksidan, mot garagenedfarten.

På gården.

Bredvid sopkärlen på baksidan.

På gården

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies