NKI – Nöjd Kund Index

I dagarna skickades årets NKI-undersökning från AktivBo ut till Er per e-post och post och vi har sett att många redan har svarat, vilket gläder oss!

Genom att svara på denna enkät framför Ni era åsikter till oss, föreslår eventuella förbättringsåtgärder i fastigheten – och tycker till. Era svar är viktiga och ger oss arbetsmaterial till förbättringsarbetet i fastigheten Ni bor i.

Vi är tacksamma för all återkoppling vi får, och tar den på allvar.

NKI innebär Nöjd Kund Index och vi arbetar dagligen för att Ni som hyresgäster skall trivas hos oss samt vara så nöjda som möjligt.

Tag chansen att vara med och påverka, ni som inte har svarat på enkäten än – gör det!

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies