NKI – Nöjd Kund Index

Varje år genomför Sigillet en frågeundersökning för att mäta NKI. Det är genom AktivBo som enkäten sänds ut och resultatet analyseras. Vartannat år bostadshyresgäster, vartannat år lokalhyresgäster.

År 2020, lokalhyresgäster

NKI- resultat 2020.

I år sändes frågeformuläret till våra lokalhyresgäster i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Och trots Covid-19 var det 44 % som svarade på vår fråge-enkät, det är efter omständigheterna väldigt bra!

Vi är väldigt tacksamma att ni tog er tid att svara!

Resultatet gav såväl ris som ros till oss som fastighetsägare.

Ros: I Göteborg och Helsingborg upplever vi väldigt små skillnader från tidigare mätning med den skillnaden att våra lokalhyresgäster upplever sig mer nöjda med ”tillgänglighet” samt plus ”information om vad som händer i fastigheten”. I Stockholm fick man bättre betyg på ”rent & snyggt” och det höjde produktindex betydligt sedan tidigare mätning.

Att ni hyresgäster känner igen personal och entreprenörer med profilkläder får plus av er hyresgäster. Ni känner igen de som är där i fastigheten, vilket är en trygghetsaspekt.

Stockholm höjde sig vad gäller ”lokalen” och ”valuta för pengarna” till ett rejält plus. Göteborg är i stort sett kvar på samma sedan sist.

Ris: Det är dock flera områden vi fortfarande måste jobba vidare med, och där vi fick sämre resultat än väntat. Exempelvis hur rent och snyggt det hålls på och i fastigheten, framför allt då i Göteborg och Helsingborg, samt vid felanmälan hur snabbt den faktiska hjälpen kommer och vem som utför den. Och upplevelsen av lokalen och ”valuta för pengarna” är kvar på samma nivå.  Stockholm får minus på ”info om vad som sker i fastigheten”. Flera av er upplever också att ni inte får svar på frågor, eller når rätt person på telefon.

Smårosor: Kundnöjdhet vad gäller ”hjälp när det behövs” ligger också fortfarande på minus. Men den har höjt sig sedan tidigare mätning då det var en klart högre andel missnöjda.  Det kvarvarande missnöjet gäller återkoppling om VEM som gör vad av arbetet. Dock får kvaliteten på utfört arbete plus!

Tack än en gång för att ni svarar på enkäten och ger oss underlag för förbättringsarbetet!

År  2019, bostadshyresgäster

NKI – resultat 2019

Ni som är bostadshyresgäster hos Sigillet ombads att vara med i vår NKI-undersökning våren 2019 (NKI= Nöjd Kund Index). Frågeformuläret sändes ut av AktivBo, som tog emot och sammanställde alla svar till grafer och procenttal samt textsvar. Sigillet fick både kritik och beröm, samt idéer och uppslag från många av er.

Vi är tacksamma för ALLA svar vi fick av er!

Den beröm ni hyresgäster ger oss är vi väldigt stolta över! Just genom er feedback vet vi om vi är på rätt väg. Och på de områden där ni kritiserar oss blir vi, genom er feedback, medvetna om vad som är viktigt för er, vad ni tycker saknas, och vad vi bör fokusera på.

Vissa åtgärder tar lång tid att genomföra p.g.a. av olika tillstånd från diverse instanser. Flera år ibland. Men vi värdesätter att få feedbacken genom era svar för det ger jättebra underlag för oss att arbeta efter, såväl praktiskt som administrativt.

Arbetet med NKI:

I mitten på maj månad ordnade vi workshop tillsammans med alla våra fastighetsskötare från MBA Fastighetsservice och flera städpersonal från MJ Städ, hela Sigillets personal i Göteborg, samt våra hitresta förvaltare från Stockholm.

Under dagen gick vår handledare från AktivBo igenom alla svar från undersökningen – alla de svar som NI, våra hyresgäster, lämnat in. Resultatet visade på såväl styrkor som på svagheter, svaren gav ris och ros, och vi fick se hur Sigillet ligger till jämfört med andra fastighetsbolag som valt att mäta sitt NKI.

Efter genomgången av undersökningen fick olika yrkesgrupper komma till tals på workshopen, och vi arbetade också i grupp för att hitta lösningar på de problemområden vi hade i fokus.

Allt för att skapa handlingsplaner för Sigillets arbete tiden framöver. Det var en aktiv, fullmatad dag med mycket positiv energi!

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies