Sigillet förvärvar fastighet på Östermalm i Stockholm

Sigillet Fastighets AB förvärvar fastigheten Hjorten 15 belägen på Östermalm i Stockholm. Byggnaden innehåller c:a 1 800 kvm uthyrbar yta varav 1 000 kvm utgör bostadsyta samt ett parkeringsplan med 10 garageplatser.

Vi är mycket glada och tacksamma att vi erhållit möjligheten att förvärva en fastighet i ett utmärkt läge på Östermalm i Stockholm. (kommentar av VD Henrik Nilsson).

Försäljningen sker genom ett fastighetsförvärv till en köpeskilling på 113 mkr. Sigillet har tillträtt fastigheten.

Catella har varit säljarens rådgivare i affären.

Information om Sigillet Fastighets AB
Sigillet är ett privatägt fastighetsbolag med säte i Göteborg. Bolaget äger och förvaltar ett 75-tal bostads och kommersiella fastigheter i Göteborgs- och Stockholmsregionen med ett marknadsvärde om ca 5 mdr kr.

Vid ytterligare information;

Henrik Nilsson, 031-10 54 80.

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies