Sigillet förvärvar bostadsfastighet i centrala Göteborg

Sigillet förvärvar fastigheten Stampen 13:30 med adress Baldersgatan 6-10 och Stampgatan 50 av Skandia Fastigheter. Fastigheten har en uthyrbar yta uppgående till 4 700 kvadratmeter, fördelat på 73 lägenheter och 3 lokaler. Fastigheten har under 2015 genomgått en omfattande ROT-renovering där bl.a. samtliga kök och badrum uppgraderades.

Vi är mycket glada och tacksamma för att erhållit möjligheten att förvärva en nyrenoverad och vacker grannfastighet till oss med bra utvecklingsmöjligheter, i ett mycket attraktivt bostadsläge i Göteborg (kommentar av VD Henrik Nilsson).

Försäljningen sker genom bolagsöverlåtelse med tillträde 3 juni.

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies