Sigillet köper fastighet Inom Vallgraven i Göteborg

Sigillet Fastighets AB har förvärvat fastigheten Inom Vallgraven 17:5 med adress Kyrkogatan 24/Lilla Kyrkogatan 3. Fastigheten omfattar 1 500 kvm butiks- och kontorslokaler i centrala Göteborg.

Köpeskillingen för fastigheten uppgår till 62,5 mkr. Säljaren är en privatperson.

”Vi är mycket tacksamma för erhållit möjlighet att förvärva en attraktiv fastighet i ett av Göteborgs bästa lägen säger Henrik Nilsson, VD på Sigillet Fastighets AB.”

Rådgivare till köparen har varit Colliers.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Nilsson

VD, Sigillet Fastighets AB

Tel: 0705-755210

E.post: henrik.nilsson@sigillet-fastighets.se

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies