Se hit,

Sigillet Hallegatan 20 AB fick häromdagen diplom från Göteborgs Stad för ett bra återvinningsjobb.

Detta är något vi strävar efter att få på fler utav våra fastigheter.
Tack hyresgäster för att Ni återvinner!

Hallegatan 20

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies