Sigillet förvärvar fastighet i Solna

Vasakronan har tecknat avtal med Sigillet Fastighets AB om försäljning av Fastigheten Skytten 2.

 

Fastigheten är belägen vid Solna Centrum på Skytteholmsvägen 14-18 och omfattar 4 300 kvadratmeter kontor. Byggnaden uppfördes på 1960-talet och största hyresgäst är Svenska kyrkan.

Köpeskillingen uppgår till 111 mkr och köparen tillträdde i samband med avtalsskrivningen den 15 december.

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies