Sigillet förvärvar bostadsfastighet i centrala Göteborg

Sigillet Fastighets AB förvärvar en bostadsfastighet belägen i Vasastaden i centrala Göteborg. Byggnaden på fastigheten uppfördes 1911 i Jugendstil med Nationalromantiska inslag och innehåller totalt 40 lägenheter samt ett antal butikslokaler.  Total uthyrbar area uppgår till cirka 3 800 kvm varav 700 kvm lokaler.

Vi är mycket glada och tacksamma att vi erhållit möjligheten att förvärva en välunderhållen, fantastiskt fin fastighet i ett av Göteborgs bästa bostadslägen (kommentar av VD Henrik Nilsson).

Försäljningen sker genom ett fastighetsförvärv till en köpeskilling på 185 mkr. Sigillet har tillträtt fastigheten.

Newsec har varit säljarens rådgivare i affären.

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies