Sigillet förvärvar fastighet i centrala Stockholm

Sigillet Fastighets AB har förvärvat fastigheten Sjölejonet 3 i centrala Stockholm. Fastigheten är belägen hörnet Döbelnsgatan/Kungstensgatan, uppförd 1909 och ombyggd 1975. Uthyrbar yta uppgår till 2 700 kvm och fördelat på 2 100 kvm bostäder och 600 kvm restaurang och butikslokaler.

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies