Aschebergsg. 40/ Kapellg. 12

Bostadsfastighet med butiker i bottenplan i Vasastan byggt 1911. Fastigheten innehåller 3009 kvm bostäder och 696 kvm lokaler.