Andra Långatan 5

Bostads och butiksfastighet uppförd 1901 renoverad 1979 och 2016 belägen i Linné, Göteborg. Fastigheten innehåller 1 500 kvm uthyrbar yta varav 450 kvm lokaler.