Baldersgatan 6-10

Sigillet förvärvade fastigheten Stampen 13:30 med adress Baldersgatan 6-10 och Stampgatan 50 av Skandia Fastigheter och tillträdde 3 juni 2019. Fastigheten har en uthyrbar yta uppgående till 4 700 kvadratmeter, fördelat på 73 lägenheter och 3 lokaler. Fastigheten har under 2015 genomgått en omfattande ROT-renovering där bl.a. samtliga kök och badrum uppgraderades.