Första Långgatan 20

Butiks och kontorsfastighet uppförd 1989 belägen i Linné, Göteborg. Fastigheten innehåller 2 572 kvm uthyrbar yta.