Kaserntorget 7

Butiks och kontorsfastighet uppförd 1954 och löpande renoverad belägen i centrala Göteborg. Fastigheten innehåller 1 522 kvm uthyrbar yta.