Kobbarnas väg 1

Bostads och butiksfastighet uppförd 1946 och löpande renoverad belägen i Olskroken, Göteborg. Fastigheten innehåller 6 900 kvm uthyrbar yta varav 2 400 kvm lokaler.