Södra Vägen 25

Fastighet innehållande utbildningslokaler uppförd 1888 och renoverad 2010 belägen i centrala Göteborg. Fastigheten innehåller 2 000 kvm uthyrbar yta.