Stålverksgatan 5

Kontors och industrifastighet uppförd 1992 belägen på Hisingen, Göteborg. Fastigheten innehåller 1 185 kvm uthyrbar yta.