Stålverksgatan 7

Kontors och industrifastighet uppförd 1989 belägen på Hisingen, Göteborg. Fastigheten innehåller 2 985 kvm uthyrbar yta.