Viktor Rydbergsgatan 44

Bostadsfastighet uppförd 1934 och löpande renoverad belägen i Johanneberg, Göteborg. Fastigheten innehåller 1 333 kvm uthyrbar yta varav 80 kvm lokaler.