Kungsgatan 25/Västra Hamngatan 13

Butiks och kontorsfastighet uppförd 1927 och löpande renoverad belägen i centrala Göteborg. Fastigheten innehåller 3 680 kvm uthyrbar yta.