Bergkällavägen 21

Kontors och industrifastighet uppförd 1986 belägen i Sollentuna, Stockholm. Fastigheten innehåller 1 082 kvm uthyrbar yta.