Östermalmsgatan 58

Bostads- och kontorsfastighet uppförd 1965 belägen på Östermalm, Stockholm.
Fastigheten innehåller ca 1 800 kvm uthyrbar yta.