Bergkällavägen 84

Fastighet med 11 lägenheter uppförd 1993.