Butikslokal med bra skyltläge mot Strandgatan och centrumrondellen. Lokalens ytor på 163 kvm är fördelade på butik, personalytor samt ett mindre lager. Personalparkering finns att tillgå i garage. Kundparkering finns i anslutning till butiken på Strandgatan. Lokalen är tillgänglig från 1 september 2020.