Borgarparken 28

Butiks, kontors och bostadsfastighet uppförd 1992 i centrala Kungälv. Fastigheten har 7 655 kvm uthyrbar yta varav 5 443 kvm är lokaler.