Västra Gatan 71-73

Butiks, kontors och bostadsfastighet uppförd 1972 belägen i centrala Kungälv. Fastigheten innehåller 6 579 kvm uthyrbar yta varav 4 810 kvm lokaler.