Sigillet förvärvar hotell och bostadsfastighet

Sigillet Fastighets AB köper hotell och bostadsfastigheterna Lunden 4:10 och Lunden 4:12 av den före detta ägarfamiljen till hotellet. Fastigheten innehåller 3 138 kvm uthyrbar yta varav 2 500 kvm är hotell och 638 kvm bostäder.
– Vi är mycket glada och tacksamma att vi erhållit möjligheten att förvärva fastigheterna, säger Henrik Nilsson, vd för Sigillet Fastighets AB.

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies