E-faktura för lokaler

I dag kan vi inte leverera E-faktura för våra lokalhyresgäster. Vi hoppas att inom kort kunna erbjuda detta.

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies