Sigillet arbetar med hållbarhet.

I alla dess former.

Hos Sigillet värnar vi om hållbarhet – i affärer, i relationer och för miljön.

Naturligtvis gör Sigillet sitt bästa för att minska sitt miljöavtryck så mycket som möjligt. Hållbarhet slutar dock inte där. Hållbarhet betyder olika saker i olika sammanhang. Inom fastighetsbranschen, till exempel, betyder det allt från att tillämpa smart urban design till att vidta åtgärder för att bevara miljön och använda naturresurser på ett rationellt sätt.

Sigillet utövar också ekonomisk hållbarhet och hittar synergier som gör att vi kan skapa en välmående, långsiktig verksamhet med så liten negativ påverkan som möjligt på människor, samhälle och miljö. Vi tänker långsiktigt både internt och externt, vi omfamnar nya idéer och djärvt tänkande, och kanske det mest hållbara värdet av alla – vi är pålitliga. Vi kommer att finnas kvar.