Saker att tänka på vid inflyttning och avflyttning.

Det är oftast en stor apparat när man ska flytta. För att förhoppningsvis göra det lite enklare för dig har vi listat saker som är viktiga att tänka på vid inflyttning och avflyttning.

Att tänka på vid inflyttning:

Teckna försäkring

En olycka kan drabba alla. Vare sig det handlar om inbrott, brand eller vattenläcka så är det oerhört viktigt att man har tecknat en försäkring. Kontakta därför ditt försäkringsbolag genast om du inte redan har en försäkring. Skulle olyckan vara framme är du skyldig att meddela oss omgående.

Teckna elabonnemang

Teckna elnätsabonnemang hos ditt elnätsbolag. Elleverantör kan du därefter välja fritt.

Bredband
Telefoni
Adressändra
SBA

Som hyresgäst har du ansvar att ha ett Systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Tala gärna med din förvaltare hur detta berör din verksamhet.

Att tänka på vid avflyttning:

Städning

Lokalen ska vara välstädad när den överlämnas till din efterträdare. Lämnas lägenheten ostädad kommer vi tvingas debitera er för städkostnaden.

Putsa fönster.

Rengör och våttorka golv.

Torka av eller damma väggar.

Rengör lister och socklar.

Köksinredning så som skåp, bänkar, spis, ugn, kyl och frys m.m ska rengöras från smuts och fett.

Spis, kyl och frys ska dras fram och rengöras, även bakom.

I badrummet ska kakel, porslin, speglar och badrumsskåp rengöras.

Duschutrymmet ska skuras och badkaret ska dras fram för rengöring.

Vattenlås och golvbrunnar ska rensas och rengöras.

Källar- och vindsförråd ska tömmas och rengöras.

Balkong och uteplats ska rengöras innan avflyttningen.

Tänk på att milda rengöringsmedel är bättre för miljön.

Underhåll

Som hyresgäst har du en underhållsskyldighet i avseende på lokalens ytskikt. Detta innebär att du är skyldig att återställa lokalen till det skick som den var när ni flyttade in.

Besiktning

Vid avflyttning görs en besiktning av lokalen. Kontakta oss i god tid för att boka en besiktningstid. Vid besiktningen görs en bedömning av lokalens skick och anteckningar noteras i ett besiktningsprotokoll. Detta protokoll ligger till grund för eventuella kostnadsdebiteringar avseende skador och slitage i lokalen.

Nycklar

Om inget annat bestämts ska samtliga nycklar lämnas till oss eller den nya hyresgästen senast klockan 12.00 första vardagen i månaden efter hyresavtalets utgång. Vid borttappade av nycklar debiteras ni för kostnaden.

Annat viktigt

Glöm ej att adressändra, flytta telefonen och anmäla avläsning av elmätaren.

Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta oss på 031-10 54 80.