Så hanterar du
matfett och matrester

– på rätt sätt

Om du häller ut matfett och oljor direkt i diskhon blir det lätt stopp i avloppet, eftersom det stelnar och bildar fettproppar. Från och med den 1 januari 2024 bryter du också mot lagen om du gör det. Om inte det skulle räcka som motivation så finns även risk att avloppsvattnet trycks upp i din fastighet.

Förutom lagen om matfett och oljor, så har det även blivit lag att sortera ut ickeflytande matavfall. Så du ska numera även sortera ut dina matrester separat.

Här får du en liten guide om hur du kan gå tillväga:

Stekfett och mindre mängder fett

Torka ur stekpannor och kastruller noggrant med hushållspapper och släng pappret i matavfallet. Förutom att minska risken för stopp i avloppet bidrar du till att matfettet kan användas för att producera biogas.

Mindre mängder fett kan också samlas in tillsammans med matavfallet. Ett smidigt sätt är att låta fettet stelna i kylen, till exempel i en kaffekopp eller mindre behållare. Det stelnade fettet är då lättare att skrapa ur och slänga i matavfallet.

Större mängder flytande fett och olja

Större mängder fett och avsvalnad matolja (till exempel frityrolja) hälls med hjälp av till exempel en tratt i en plastflaska, plastdunk eller mjölkförpackning med kork och lämnas till återvinningscentralen.