Hallå där…

Anton Tolinsson och Victor Fridén, kommersiella förvaltare.

Hur har

starten varit?

Förra årets nytillskott Anton Tolinsson och Victor Fridén, båda kommersiella förvaltare på Sigillet, recenserar deras första år på Sigillet.

Text & Bild: Magnus Pehrsson

Anton Tolinsson och Victor Fridén har espressoavnjutning på Al Banco på Kaserntorget.

De har blivit ordentligt varma i kläderna vid det här laget. Anton började hos oss i juni förra året och Victor i oktober. Inte minst Anton fick en flygande start, eftersom Sigillet vid den tidpunkten genomförde ett antal projekt i hans förvaltningsområde.

– Det var bara att hugga i och ta tag i saker. Men det är jag rätt tacksam för nu i efterhand, för man kom in i rollen snabbt, säger Anton.

Hur upplever de att marknaden har utvecklat sig under 2023? Vad är den största skillnaden i jämförelse med andra år? 

– Man kom snabbare till avslut förut, säger de mer eller mindre samstämmigt.

Sigillet har en väldigt låg vakansgrad i jämförelse med andra fastighetsbolag. Konkurerande bolag som har vakansgrader uppåt 10% har en tendens att erbjuda hyresrabatter eller förmånliga villkor för att få lokaler uthyrda.

– Det skapar nya trender på marknaden som även vi måste följa och vara lyhörda till, säger Anton.

Vi diskuterade om efterfrågan på typ av lokal förändrats i och med covid-19 och att folk tenderar att arbeta hemifrån mer.

– Hyresgästen verkar fortfarande vilja ha den dagliga aktiviteten på kontoret. De vill kanske vara mer flexibla nu. Ena dagen vill de vara 50 personer på kontoret. Andra dagen 10. Så jag tycker inte att storlek som eftersöks på lokal har förändrats nämnvärt, Säger Victor.

– Många hyresintressenter säger att de vill ha en ganska stor del av lokalen som är ”lounge-häng”, fyller Anton i.

– En annan sak är flexibla hyresavtal. Att man vill ha möjligheten att kunna lämna snabbare om man behöver. Och då är Sigillet givetvis flexibla. Man får möta kundens behov helt enkelt, säger Victor.

Något Sigillet är unika med i jämförelse med de större fastighetsbolagen är den personliga kontakten. På ett större bolag så är det en person som är förvaltare, en som håller i uthyrningen, en teknisk förvaltare och en projektledare i vissa fall.

– Här är det en och samma person. Så kundkontakten blir både personligare och tryggare, säger Anton.

När vi siar om framtiden, så tycker båda att det ser bra ut för Sigillets del. De är också mycket intresserade och nyfikna på att följa hyresgästerna som de har hyrt ut lokal till. Genom en god kontakt och relation över tid, så kommer det också bli en smidigare process om hyresgästerna önskar omförhandla hyresavtalet eller hyra en ny lokal inom Sigillet.

De kanske behöver något mindre? Eller större för den delen? Det naturliga förstahandsvalet ska alltid vara att hyresgästen vänder sig till Sigillet istället för en konkurrent, eftersom vi har skapat en god relation med dem.

– Och även för hyresgäster som går igenom tuffa tider så är vi lyhörda och flexibla. Vi arbetar tillsammans med dem och försöker hitta lösningar om det krävs, säger Victor.

– Vi ser oss som en affärspartner och vill föra en dialog för att förstå hyresgästens behov och utmaningar, så att vi kan hitta en väg framåt, avslutar Anton.